Защита на личните данни

„Голдън Молдън” ЕООД е дружество регистрирано като Администратор на лични данни. След запознаване със съдържанието на Общите условия за ползване на сайта и приемането им, потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от GoldenMolden.com по електронен път във връзка с доставка на поръчани стоки или услуги.

GoldenMolden.com декларира изрично пред своите потребители, че предоставените от тях лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

GoldenMolden.com декларира, че не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било начин не предоставя на трети лица или компании информацията, които потребителите предоставят чрез регистрацията си в сайта. Единствено изключение от това прави предоставянето на личните данни, за които клиентът е дал съгласие за събирането им, във връзка с подаване на информация към куриерска фирма относно доставката.

GoldenMolden.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на Общите условия за ползване.