Общи условия

Общи условия за ползване услугите на GoldenMolden.com

МОЛЯ, внимателно прочетете Общите условия за ползване на този web-сайт. 

GoldenMolden.com, както и услугите, предлагани чрез него, функционират въз основа на посочените по-долу Общи условия и правила. Използването му от Потребителите предполага съгласието и приемането на тези Общи условия. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от тях, той има право да не използва сайта и услугите, предлагани чрез него.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Голдън Молдън” ЕООД (наричан по-долу GoldenMolden.com) от една страна и Потребителите на електронните страници и услуги, намиращи се на домейн GoldenMolden.com (наричан по-долу Сайт), както и отношенията със същите във връзка с използването на търговски услуги, предлагани от „Голдън Молдън” ЕООД.

Общите условията и правилата за ползване на GoldenMolden.com се отнасят за всеки негов Потребител и важат за цялото време на ползване на сайта – от първоначалното влизане до напускането му.

„Голдън Молдън” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Оборище” No 134, с ЕИК BG202101434.

Данни за банкови плащания:

Райфайзен Банк

"Голдън Молдън" ЕООД

IBAN: BG84 RZBB 9155 1002 4439 93 / BIC: RZBBBGSF


1.Регистрация на потребители

Закупуването на стоки и услуги, посредством GoldenMolden.com се осъществява само чрез предварителна регистрация. За целите на този сайт Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и точна информация в регистрационната форма. В случай, че Потребителят посочи невярна, неточна, непълна и неактуална информация, GoldenMolden.com не носи отговорност за невярно или неточно изпълнение на поръчка, извършено във връзка с получената от потребителя информация. 


2.Защита на личните данни и конфиденциалност

„Голдън Молдън” ЕООД е дружество регистрирано като Администратор на лични данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от GoldenMolden.com по електронен път във връзка с доставка на поръчани стоки или услуги.

GoldenMolden.com декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и/или промоционални цели.

GoldenMolden.com декларира, че не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било начин не предоставя на трети лица и/или дружества информацията, които Потребителят предоставя чрез регистрацията си в сайта. Единствено изключение от този ангажимент прави предоставянето на личните данни, за които Потребителят е дал съгласие за събирането им, във връзка с подаване на информация към куриерска фирма във връзка с доставката.

GoldenMolden.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия за ползване.


3.Защита на авторското право

GoldenMolden.com , както и всяко публикувано на него съдържание – текст, снимка и/или друга информация представлява обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Голдън Молдън” ЕООД.


4.Стоки, услуги и цени, представяни чрез GoldenMolden.com 

Информацията за стоките и услугите, предоставяни чрез Сайта, е разделена в групи и подгрупи, като Потребителят взема решение в какъв ред ще разглежда офертите.

В страницата към всеки артикул, предлаган в Сайта, е предоставена информация относно цената, основни характеристики и допълнителна информация, с оглед подпомагане извършването на информиран избор от страна на Потребителя при покупка на стоката. GoldenMolden.com не носи отговорност за изчерпателност на информацията. 

Цената на всяко златно изделие се определя в зависимост от грамажа и според цената за 1 грам. GoldenMolden.com си запазва правото да актуализира при нужда цената за 1 грам в зависимост от актуалните борсови цени.  

С настоящите Общи условия Сайтът уведомява своите Потребители, че посочените за изделията цена и/или грамаж са за изделието на снимките в конкретната оферта. Поради ръчната доработка на всяко едно отделно бижу, тази цена, би могла да варира за всяко следващо изработено изделие, макар и от един и същи модел. Същото се отнася и при изработка по индивидуални за клиента параметри, като размер, вид закопчаване, наличие или не на камъни, вид на камъните, дължина итн. Потребителят ще бъде уведомен на посочените от него контакти за всяка промяна в параметрите (грамаж, размер, дължина, дебелина, ширина, цвят, вид метал, вид камък, цена) на изделието и окончателната покупка ще се осъществи само след неговото изрично съгласие. 

Потребителят е информиран и дава съгласието си, че част от изделията, могат да бъдат публикувани на Сайта като налични, но да няма наличност от тях при заявяване на поръчка на тези изделия чрез електронния магазин.

При неналичност на дадено изделие към момента на поръчката, GoldenMolden.com може да изработи ново от същия модел. Потребителя ще бъде информиран чрез телефонно обаждане за статуса на продукта от неговата поръчка, както и за сроковете за изработка.


5.Поръчка на продукт и/или услуга от GoldenMolden.com

Поръчките се приемат и обработват в следното работно време:

Понеделник - Петък: 09.00 ч. - 17.30 ч.

Събота: 09.00 ч. - 13.00 ч.

Неделя: почивен ден


Потребителят има право да поръчва всички продукти и услуги, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида и параметрите на продуктите, количеството им, както и начините за плащане, според предложените на Сайта възможности. 

За промяна на параметрите на изделието, които не могат да бъдат избирани чрез специално определени за това бутони, Потребителят има право да изпрати запитване на електронния адрес на GoldenMolden.com или да се свърже с представител на сайта на посочените телефони. При запитване представител на GoldenMolden.com ще осъществи връзка с Потребителя на посочените от него контакти във връзка с уточняване на детайли и потвърждаване на възможността за изработка на изделие с желаните от Потребителя параметри. С оглед по-подробно описание и уточняване на желаните от него промени и параметри на изделието Потребителят има право да се свърже с представител на сайта на посочените контакти.

Потребителят има право да поръча изделие по собствен проект, като направи запитване чрез електронна поща, обаждане или съобщение във Facebook-страницата. В най-кратък срок Представител на Сайта ще уточни възможно ли е изпълнението на поръчката и срокът за изработка. 

При поръчка на изделие по индивидуален проект, в това число колиета с име, обеци-имена, плочки с имена и надписи, висулки с гравирани инициали, както и на брачни халки Потребителят се задължава да изплати по банков път или чрез паричен превод капаро в размер на 30% от договорената стойност на продукта. Срокът за изработка започва да тече от датата на получаване на сумата. 

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При окончателно осъществяване на поръчка от Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Голдън Молдън” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от страна на Потребителя, като последният следва инструкциите, посочени в Сайта.

За статуса на всяка направена поръчка, Потребителят ще бъде уведомен чрез телефонно обаждане. Едва след потвърждение от страна на Потребителя, GoldenMolden.com се задължава да изпрати или да изработи поръчаните от Потребителя продукти.

При поръчката на определен продукт Потребителят е длъжен да посочи актуални, пълни и точни данни за доставка. В противен случай, GoldenMolden.com не носи отговорност за невярно и неточно изпълнение на поръчката.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които GoldenMolden.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, GoldenMolden.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.


6.Доставка на закупени стоки

GoldenMolden.com извършва доставки чрез куриерска компания „Еконт” на територията на Република България. 

Срокът за изпълнение на поръчките се обуславя от наличността на конкретното изделие към момента на поръчката.

Срокът за доставка на продукти, които са налични в момента на поръчката от страна на Потребителя, е 3 (три) работни дни, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни с продължителността на неработните дни.

Срокът за доставка на изделия, за които Потребителят е заявил желание за промяна в параметрите на първоначално наличното конкретно изделие, или които не са налични в момента на поръчката, е 14 (четиринадесет) работни дни. Същият е срокът за доставка на изделия по индивидуален модел на Потребителя. В този случай, GoldenMolden.com се задължава да информира клиента за срока на изработка и доставка.

GoldenMolden.com си запазва правото да информира Потребителя на посочените от него контакти при наличие на обстоятелства, които могат да удължат срока за изпълнение на дадена поръчка.

Поръчаните от Потребителя продукти и документацията, свързана с куриерската услуга се подготвят и доставят от GoldenMolden.com на посочения адрес, в съответствие с Тарифата на куриерската компания към момента на поръчката и при спазване на настоящите Общи условия за ползване, както и политиките и правилата на куриерската компания. 

При предаване на продуктите от представител на куриерската компания, Потребителят или друго лице, посочено от него, са длъжни да подпишат документите, свързани с доставката. Потребителят е длъжен да докаже самоличността си чрез показване на документ за самоличност. В случай, че друго лице получава пратката, това се удостоверява в документацията на куриера чрез изписване имената на лицето и поставяне на подпис от негова страна. За друго лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

Предоставения от Потребителя телефонен номер се съобщава на куриерската компания, с оглед уведомяване на Потребителя за пристигнала пратка на негово име или осъществяване на връзка с Потребителя в случай на отсъствието му на адреса за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес, не бъде осигурен достъп до адреса за доставка и/или куриерът не успее да се свърже на предоставения телефонен номер, Сайтът се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на продукти. 

В случай, че Потребителят заяви желание да получи поръчания продукт след неуспешното доставяне на стоката по вина на Потребителя и след изтичане на срока за доставка, последния поема стойността на доставката. Разходите се плащат в момента на получаване на поръчката заедно с наложения платеж или самостоятелно, в случай на плащане по друг начин

GoldenMolden.com не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че последното е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Сайта обстоятелства.

Освен настоящите Общи условия, по отношение изпълнението на доставките се прилагат политиките и правилата на куриерската служба, която GoldenMolden.com е избрала за конкретната доставка.

Тарифата за доставка на поръчани стоки се определя според актуалния ценоразпис на Еконт Експрес.  За поръчки на стойност до 150 (сто и петдесет) лева, цената на доставката се поема от потребителя. За поръчки на стойност над 200 лева, доставката на територията на България се поема от GoldenMolden.com. , като изключение правят доставки от петък за събота до личен адрес. За поръчки над 200 лв, които са с адрес за доставка извън територията на България, цената на доставката се поема от Потребителя.


7.Заплащане на закупени стоки и услуги

Цените обявени на GoldenMolden.com са в български лева.

Сумата, която се дължи от Потребителя, се калкулира автоматично в момента на извършване на поръчката. 

При поръчка на изделия с обща стойност до 200 лв., дължимата сума включва общата стойност на закупените от клиента изделия и цената на доставката, обявена в Тарифите на куриерската компания. При поръчка с обща стойност над 200 лв. Потребителят заплаща само стойността на закупените от него изделия и услуги, а цената на куриерската услуга е за сметка на Сайта.

GoldenMolden.com предлага на Потребителя следните начини на плащане:

- Наложен платеж, валиден за поръчки до 500 лв.;

- Плащане по банков път, при поръчки на стойност над 500 лв.


При извършване на наложен платеж Потребителят е длъжен да заплати дължимата, в зависимост от стойността на поръчката, сума в момента на доставката, като я предостави на куриера. В случай, че Потребителят реализира правото си за отказ от закупените продукти в определения за това срок, GoldenMolden.com се задължава да върне стойността на поръчаните продукти и услуги, но не и стойността на куриерската услуга.

При заплащане по банков път, Потребителят е длъжен да внесе дължимата сума съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Голдън Молдън” ЕООД, посочена в специалната за това форма в Сайта. След като сумата бъде потвърдена като получена и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, GoldenMolden.com изпълнява доставката на поръчаните продукти и услуги. При реализирано право за връщане на продуктите в определеният за това срок от страна на Потребителя, GoldenMolden.com ще възстанови стойността на заплатените, продукти и услуги, но не и стойността на куриерската услуга.


8. Право на отказ от закупена стока

Съгласно разпоредбите в Закона за защита на потребителите Потребителят има право да откаже поръчаните от него продукти и да поиска връщането им в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни от получаването на продуктите на адреса за доставка, като стоките трябва да бъдат върнати без да бъдат употребявани, със запазена цялост, в оригиналната търговска опаковка и с придружаващата ги документация. 

Куриерските разходи по връщането на пратката се поемат от Потребителя.

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на GoldenMolden.com , след като бъде установена целостта на продукта. Потребителят е длъжен да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 14 дни от датата на получаване на пратката.  Потребителят трябва да изпрати номерът на банковата си сметка по имейл или чрез съобщение на телефон 0898956969.

Потребителят НЕ може да упражни правото си на отказ за продукти, изработени по индивидуален проект, както и за брачни халки.


9. Гаранционни условия

Гаранционният срок за всеки един продукт, предлаган от GoldenMolden.com е посочен в страницата с детайлното описание на конкретния продукт.

Като производител и търговец на бижута от благородни метали GoldenMolden.com удостоверява:

- указаната чрез маркировка, проба на изделията – 585 за изделия от злато и 925 за изделия от сребро. Маркировката на всяко изделие се поставя в специализирана лаборатория към Министерство на финансите;

- вида и качеството на използваните естествени и синтетични камъни;

- използването на материали, непредизвикващи алергични реакции;

- липсата на каквито и да било недостатъци и дефекти по продукта към момента на изпращане, които да намалят естетическите му качества, стойността или годността му за употреба.

Потребителят може да се възползва от търговската гаранция на изделието, само при предоставяне на документ за извършено плащане.

Търговската гаранция включва следните услуги:

- поставяне на паднал камък;

- ремонт на закопчалки.

Гаранцията НЕ включва следните услуги:

- поправка на скъсан синджир.

Гаранцията не влиза в сила при следните случаи:

- неправилно и нецелесъобразно използване на изделието;

- удар, изпускане, надраскване;

- наднормено натоварване, скъсване;

- потъмняване на изделията, в следствие на тяхната употреба.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на поръчаните продукти. 

Потребителят поема разходите за предявяване на рекламацията, застраховка и доставка на продуктите до фирмения адрес. 

При предявяване на рекламация, Потребителят може да поиска:

- възстановяване на заплатената сума;

- замяна на закупения продукт, с такъв съответстващ на договорения;

- безплатен ремонт на установения дефект.

Във всеки от гореизброените случаи, стоката трябва да бъде върната на фирмения адрес, като Потребителят е длъжен да уведоми Сайта на посочения e-mail или телефон.


10. Други условия

GoldenMolden.com си запазва правото да актуализира и/или променя настоящите Общи условия за ползване по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, в случай, че Потребителите не са се запознали с извършени актуализации и/или промени в публикуваните на Сайта Общи условия за ползване.