Гаранционни условия

Гаранционният срок за всеки един продукт, предлаган от GoldenMolden.com е посочен в страницата с детайлното описание на конкретния продукт.

Като производител и търговец на бижута от благородни метали GoldenMolden.com удостоверява:

- указаната чрез маркировка, проба на изделията – 585 за изделия от злато и 925 за изделия от сребро. Маркировката на всяко изделие се поставя в специализирана лаборатория към Министерство на финансите;

- вида и качеството на използваните естествени и синтетични камъни;

- използването на материали, непредизвикващи алергични реакции;

- липсата на каквито и да било недостатъци и дефекти по продукта към момента на изпращане, които да намалят естетическите му качества, стойността или годността му за употреба.

За да се възползвате от търговската гаранция на изделието, трябва задължително да представите на документ за извършено плащане.

Търговската гаранция включва следните услуги:

- поставяне на паднал камък;

- ремонт на закопчалки.

Гаранцията не влиза в сила при следните случаи:

- неправилно и нецелесъобразно използване на изделието;

- удар, изпускане, надраскване;

- наднормено натоварване;

- потъмняване на изделията, в следствие на тяхната употреба.

Гаранционния срок започва да тече от момента на получаване на поръчаните продукти. 

Разходите за предявяване на рекламацията, застраховка и доставка на продуктите до фирмения адрес са за сметка на клиента.

При предявяване на рекламация, може да поискате:

- възстановяване на заплатената сума;

- замяна на закупения продукт, с такъв съответстващ на договорения;

- безплатен ремонт на установения дефект.

За да се възползвате от гаранцията, трябва да върнете стоката на фирмения адрес, като предварително ни уведомите за това по телефон или e-mail.